Energiebewust & Duurzaam


Steeds meer Laarbeekse ondernemers vinden duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. Ze streven niet alleen naar een financieel gezond bedrijf, maar leveren ook een bijdrage aan een schoon milieu en een betere samenleving. Bij de Stichting Parkmanagement Laarbeek juichen we dit toe. Grondstoffen worden schaarser en het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas voor verwarming) is lang niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Bedrijven die investeren in o.a. het hergebruik van reststromen, energiebesparing en schone energie, denken vooruit en zijn beter voorbereid op de toekomst.

Veel bedrijven kunnen hierbij informatie, advies en ondersteuning gebruiken. Stimuleren van duurzaam ondernemen is daarom één van onze speerpunten. Ook binnen dit thema zoeken we nadrukkelijk samenwerking op. We werken niet alleen samen met ondernemers op de bedrijventerreinen, maar ook met andere ondernemersnetwerken in de regio, de gemeente Laarbeek en verschillende organisaties die zich richten op duurzaamheid.

Voor bedrijven is verduurzamen interessant, om de volgende redenen:

• Energie kost geld, dus energie besparen loont!
• De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen wordt steeds minder vanzelfsprekend. Het aardgasnet in Nederland wordt de komende decennia uitgefaseerd.
• Steeds meer klanten vragen om een duurzame bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor bedrijven die de overheid als klant hebben.
• Aandacht voor energie past binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.