Circulair ondernemen/reststromen


Circulair ondernemen

De vraag naar producten, grondstoffen en voedsel neemt wereldwijd nog steeds sterk toe.  Onze huidige lineaire economie  (maken – verbruiken – weggooien) zorgt voor verspilling, uitputting van voorraden en aantasting van het milieu. Bedrijven die circulair ondernemen zorgen er voor dat kringlopen worden gesloten zodat grondstoffen steeds weer opnieuw kunnen worden ingezet voor nieuwe, hoogwaardige producten. Landelijk, provinciaal, regionaal en op lokaal niveau wordt hier de komende jaren sterk op ingezet. Vanuit de Stichting Parkmanagement Laarbeek ondersteunen we bedrijven die met circulair ondernemen aan de slag gaan.