Werkgelegenheid

Verbinding tussen Arbeidsmarkt & Onderwijs


Bedrijventerreinen voorzien in veel werkgelegenheid. Zowel lokaal als regionaal. Een goede uitstraling, imago en bereikbaarheid zijn daarbij van groot belang. Samen met lokale en regionale partners werken we daar aan. SPL zet zich tevens in om de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Als stichting hebben wij vooral een ondersteunende rol en zijn we in die hoedanigheid bij diverse projecten betrokken en hebben zitting in de stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs. Werkgelegenheid raakt ook aan goed werkgeverschap. Het vraagt om aandacht voor veilig en gezond werken, plezier houden in het werk en op tijd vooruit kijken naar het werk in de toekomst. We zetten ons in om ondernemers te helpen deze thema’s op de kaart te zetten.